X Đóng

Nguyễn Đại Phước
Ngày tham gia : 09-05-2017

LevelLevel tính theo tổng được like Tìm hiểu thêm:Gà con Gà con
Người theo dõi:0
Số bài viết:0
Được xem:0
Được like:0
Được comment:0
Năng động cá nhânĐiểm năng động cá nhân dùng để sử dụng các chức năng trong vuisach.com, tăng theo hoạt động hàng ngày.
- like bài viết +1 điểm
- comment bài viết +1 điểm
- share bài viết +2 điểm
- đăng bài viết mới +2 điểm
- đạt giới hạn bài đăng trong ngày +14 điểm
:
2
Năng động bài viếtĐiểm năng động bài viết dùng để tính tổng điểm, có được khi đăng bài viết.
- đăng bài viết mới +4 điểm
- đạt giới hạn bài đăng trong ngày +24 điểm
:
0
Tổng điểm Tổng điểm là tổng của :
Số bài viết + Được xem + Được comment + (Được like * 2) + Năng động bài viết
:
0
Xếp hạng Xếp hạng tính theo tổng điểm (Xếp hạng chung, không phải xếp hạng đua top): 2

Tất cả bài viết của: Nguyễn Đại Phước

Danh sách tất cả các bài viết đã được duyệt của Nguyễn Đại Phước !
Không còn bài viết nào để xem